Messenger

Tải xuống Messenger dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
4.397
Tải xuống miễn phíTải xuống an toàn

Tải xuống miễn phí Messenger

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào tải xuống sẽ đưa bạn đến Cửa hàng ứng dụng Windows 10 nơi bạn có thể cài đặt ứng dụng.

Lưu ý: Nhấp vào tải xuống sẽ đưa bạn đến Cửa hàng ứng dụng Windows 10 nơi bạn có thể cài đặt ứng dụng.

Ứng dụng mới

Thêm

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác