Messenger

Tải xuống Messenger dành cho iPhone

Phiên bản:
219.0

Tải xuống miễn phí Messenger

Tải xuống miễn phídành cho iPhone

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào tải xuống sẽ đưa bạn đến iTunes App Store, từ đó bạn có thể tải xuống và cài đặt trò chơi.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Nhấp vào tải xuống sẽ đưa bạn đến iTunes App Store, từ đó bạn có thể tải xuống và cài đặt trò chơi.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác